BUSINESS SECTORS

POWER CONSTRUCTION

We have many years of experience in construction of transmission lines and transformer stations. At present we have a team of highly qualified engineers, modern construction equipment…

INDUSTRIAL MANUFACTURING

We have invested whole new modern CNC machine and have an installation of sample tower electric up to 20,000m2 with full equipment, we can meet all your needs related to tower electric and Beam electricity…

MANUFACTURE OF COMPOSITE BOXES

Chúng tôi đầu tư đồng bộ các máy ép 100, 200, 300 và 500 tấn mới 100% và các loại khuôn mẫu đã được hiệu chỉnh nhằm tối ưu và…

COMMERCIAL ELECTRICAL EQUIPMENT

Với uy tín lâu năm chúng tôi hiện nay có thể cung cấp toàn bộ các vật tư thiết bị liên quan đến ngành điện bao gồm. Các thiết bị…

TYPICAL PROJECT
PARTNER