Tuyển dụng thủ kho

Công ty cổ phần sản xuất thương mại và đầu tư Thuận Đạt cần tuyển dụng Thủ Kho cụ thể như sau: Mô tả công việc Thực hiện kiểm tra…

Xem chi tiết